top of page

מעצרי ימים

המונח "מעצר ימים" מתייחס למעצר חשוד בטרם הגשת כתב אישום הגשת כתב אישום כנגדו. 

 

מכיוון שהזכות לחירות הנה זכות חוקתית במדינת ישראל, על מנת לעצור אדם בטרם הוגש נגדו כתב אישום נדרש קיומו של יסוד סביר לחשד שהאדם ביצע עבירה בת מעצר (עבירה שעונש המקסימום בגינה לא עולה על 3 חודשים) וכן נדרשת אחת מעילות המעצר:

*  מסוכנות

* שיבוש הליכי חקירה

 

בהתקיים התנאים לעיל, ניתן יהיה לעצור אדם אף בטרם הוגש כנגדו כתב אישום ובכפוף לכך שבית המשפט הדן בהארכת המעצר בחן חלופות מעצר שהציע החשוד. 

 

חשוב להדגיש כי קצין משטרה יכול להורות על מעצר חשוד אף מבלי להביאו לבית המשפט, לפרק זמן של 24 שעות ולאחר פרק זמן זה החשוד יובא בפני שופט על מנת לדון בהארכת מעצרו.

 

במהלך דיון הארכת המעצר בבית המשפט,  נציג המשטרה ינמק בפני השופט מדוע יש להאריך את מעצרו של החשוד. 

 

ראשית יש להציג לביהמ"ש כי התקיימו התנאים לעיל. 

 

נציג המשטרה אף יציג בפני השופט את פעולות החקירה אשר צפויות להתבצע בנוגע לחשוד. ככול והשופט  יסבור כי ישנן פעולות חקירה המחייבות המשך מעצרו (למשל - הפעלת מדובב), יוכל אף בשל כך להאריך את המעצר, אולם הארכה בגין  עילה זו מוגבלת ל-5 ימים לכל היותר.

 

בנוסף, באם הסתיימה החקירה, אך תובע הציג הודעה לבית המשפט כי בכוונתו להגיש כתב אישום כנגד החשוד ויחד עימו בקשה למעצר עד לתום ההליכים- יוכל בית המשפט אף במקרה זה להורות על הארכת מעצרו של ב-5 ימים.

 

מה חשוב לדעת בנוגע למעצרי ימים?

 

* בשלב הדיונים במעצר ימים, כל חומרי החקירה הם חסויים ואינם מוצגים בפני הנאשם וסנגורו. 

לסנגור קיימת אפשרות לתשאל את נציג המשטרה בנוגע לחומרי החקירה, אך הנ"ל לא חייב להשיב ועשוי להפנות

את התשובה לעיני השופט בלבד.

 

* ככלל, מעצר ימים יכול לכל היותר 30 ימים אשר במהלכם על התביעה להגיש כתב אישום. מעבר לפרק זמן זה - נדרש אישור היועמ"ש על מנת להאריך מעצר של חשוד.

 

* במסגרת בקשה להארכת מעצר של חשוד, בית המשפט יכול להורות על הארכה לפרק זמן מקסימלי של 15 ימים. לאחר מכן, יש צורך להגיש בקשה נוספת.

 

* על החלטה להאריך מעצר קיימת זכות ערר.

 

* בדיון בהארכת מעצר יכול ביהמ"ש להסתמך על ראיות שאינן קבילות במשפט, לדוגמא - בדיקת פוליגרף, עדויות שמיעה וכו'.

 

* בדיון בהארכת מעצר, יכול החשוד להציג חלופת מעצר ובית המשפט יבחן את החלופה ואם יתרשם כי ניתן להשיג את תכלית המעצר על ידי שחרור לחלופה, יש להורות על שחרור החשוד.

באם נעצרתם - יש לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין פלילי על מנת להגדיל את הסיכוי לשחרור ממעצר וכן על מנת לקבל ייעוץ לגבי החקירה המשטרתית!

זקוקים לייעוץ מעורך דין פלילי? התקשרו או השאירו הודעה!

תודה רבה על פנייתכם, תיענו בהקדם

עורכת דין שני אלקובי מתמחה במשפט הפלילי, בעלת ניסיון עשיר בייצוג חשודים, נאשמים ואסירים בכל תחומי המשפט הפלילי
155255869_10224797643744694_581770285670
bottom of page