top of page

הסכמי הורות משותפת

הסכם הורות משותפת, נערך על ידי שני צדדים שאינם נשואים ולעתים אף אין ביניהם מערכת יחסים זוגית כלל והם אינם מנהלים משק בית משותף.

כמו כן, הסכמים אלו נפוצים בין בני זוג מאותו המין, אשר מעוניינים להביא לעולם ילד משותף ולהסדיר את כל העניינים הכרוכים בכך.

מטרת ההסכם היא להסדיר כל עניין הנובע מההתקשרות בין שני הצדדים לתורך הולדת הילד, לרבות תהליך ההיריון והלידה, חינוך, מגורים, הוצאות כספיות וכו'.

מה צריך לכלול הסכם הורות משותפת?

בהסכמים אלו, בשונה מהסכמים הנעשים בין צדדים שהם בני זוג מאותו המין, ישנו פרק מיוחד הנוגע לכל תהליך ההריון והלידה. בין היתר, יש להתייחס לאופן הכניסה להריון (האם באמצעות טיפולי הפרייה? הזרעה מבנק הזרע? וכו').

כמו כן, יש לקבוע הסכמות לעניין בדיקות רפואיות שנעשות בזמן ההריון, כיצד ישולמו הבדיקות? האם יבוצעו כל הבדיקות? כיצד יתקבלו החלטות באם יתגלה פגם כלשהו בעובר? מה יקרה כאשר אחד הצדדים מעוניין בהפסקת הריון בשל פגם שהתגלה ואילו הצד השני בוחר שלא להפסיק אותו?

בנוסף, לאחר הולדת הילד יש להגיע להסכמות בעניין שמו של הילד, אם מדובר בזכר - האם ייערך ברית מילה? מי יבצע את טקס הברית? זהות הסנדק? ועוד.

כמו כן, בדומה להסכמי גירושין, גם בעניין צדדים הבוחרים להביא ילד מבלי להינשא או לנהל חיים משותפים, יש לקבוע זמני שהות בין ההורים, משמורת, דמי מזונות וכן יש להסדיר גם את ענייני המגורים של ההורים ומה קורה באם אחד מהם ירצה לעבור להתגורר בעיר מרוחקת או להגר למדינה אחרת עם הילד?

עוד יש להסכים בכל הנוגע לענייני חינוך, בריאות, הוצאות רפואיות חריגות ומהו המנגנון ליישוב מחלוקות בין הצדדים בכל הנוגע לעניינים אלו.

בנוסף, כאשר מדובר בשני צדדים שאינם מנהלים חיים משותפים כבני זוג, מומלץ לייחד פרק גם לענייני הרכוש ביניהם - מה המשמעות של הבאת ילד משותף לעולם לעניין שיתוף/ אי שיתוף הרכוש בין הצדדים עצמם? ככול והצדדים מבקשים שלא להחיל על עצמם שיתוף רכושי, יש לרשום זאת במפורש בהסכם.

לסיכום, הסכם הורות משותפת מאפשר לשני צדדים שמעוניינים להביא לעולם ילד, מבלי לקיים ביניהם מערכת יחסים זוגית - לגדל את הילד תוך הבנת כל המשמעויות והעניינים הכרוכים בכך. 

ההסכם הנו לטווח ארוך, לפחות עד הגיעו של הילד לגיל 18 ועל כן יש לתת מענה לכל עניין העלול להוות כר למחלוקות בין הצדדים ולהעלות את כל ההסכמות על הכתב. 

הצדדים לעיתים אינם מודעים לעניינים רבים העלולים לגרום להם למחלוקות בהמשך הדרך ולכן, חשוב לערוך הסכם כזה באמצעות עורך דין שינסח עבורם את ההסכם באופן הרמטי, שלא יותיר פתח למחלוקות והתדיינויות בעתיד.

 צריכים ייעוץ מעורך דין לענייני משפחה? צרו קשר!

Thanks! Message sent.

עורכת דין שני אלקובי מתמחה בדיני משפחה ומעמד אישי. בעלת ניסיון בייצוג בני זוג לפני נישואין, בהליכי גירושין, ידועים בציבור וכן בכל הכרוך ביחסים משפטיים בין בני משפחה.
155255869_10224797643744694_581770285670
bottom of page