top of page

חקירה משטרתית

אדם הנדרש להגיע לחקירה במשטרה, עשוי להיחקר כעד או כחשוד, קיימים הבדלים מהותיים בין חקירה כעד המוסר עדות בתיק לבין חשוד הנחקר בחדש לכך שביצע עבירה פלילית. 

 

על כן, מטבע הדברים קיימים הבדלים בגם בין צורת חקירת עד לצורת חקירת חשוד.

 

כאשר שוטר חוקר אדם החשוד בביצוע עבירה, הוא נדרש להקפיד על מספר כללים אשר מטרתם להבטיח כי תתקיים חקירה הוגנת, תוך שמירה על זכויות החשוד.

 

חשוב לציין כי אי עמידה בכללי החקירה, עשויה להוביל לפסילתה וכתוצאה מכך לא ניתן יהיה להגישה כראיה בבית המשפט! על כן, יש חשיבות רבה להיכרות עם הכללים המיוחדים לחקירת חשודים.

 

בתמצית, אלה הכללים הבסיסיים הנוגעים לחקירת חשודים:

 

חובת אזהרה- שוטר החוקר חשוד, חייב להזהירו כי הוא חשוד וכן לומר לו באיזו עבירה הוא חשוד ואת עובדות המקרה 

המבססות את העבירה (למשל: אתה חשוד בכך שביום X תקפת אדם במקום Y). 

כמו כן, על השוטר להזהיר את החשוד שאין הוא חייב לומר דבר העשוי להפליל אותו ולומר לו כי יש לו זכות להיוועץ בעורך דין.

 

גם כאשר אדם נחקר כעד, ובמהלך החקירה מתברר כי הוא עשוי להפוך לחשוד, על השוטר להפסיק את החקירה ולהזהיר את העד בטרם ימשיך לחקור אותו.

 

* חקירה בשפתו של החשוד-  חובה לחקור את החשוד בשפה אותה הוא מבין ודובר, לרבות שפת הסימנים.

 

*תיעוד החקירה-  החקירה חייבת להיות מתועדת, בהתאם לחוק. קיימים מקרים בהם חובה יהיה לתעד את החקירה בתיעוד חזותי (למשל שחזור עבירה על ידי החשוד, חקירת חשוד בעבירה שעונשה הנו מעל 10 שנות מאסר).

ברוב המקרים, נדרש לפחות תיעוד בכתב של החקירה, אשר נערך בו זמנית עם חקירת החשוד.

יש לציין כי המסמך בו מתועדת החקירה נחשב לעדות שמיעה שאיננה קבילה בבית המשפט, על כן לא בכל מקרה ניתן יהיה להגיש אותו, אלא באמצעות מוסר האימרה או בהסכמת הצדדים או בתנאי סעיף 10(א) לפקודת הראיות.

חקירה בתחנת המשטרה-  באופן כללי, חקירה משטרתית תתנהל בתחנת המשטרה, אלא אם יש צורך לבצע חקירה דחופה או שקיים  צורך ענייני אחר ובאישור קצין משטרה - החקירה תבוצע מחוץ לתחנה.

בכל מקרה בו נעצרתם או זומנתם לחקירה, זכרו כי זכותכם להיוועץ בעורך דין פלילי בטרם תאמרו מילה!

זקוקים לייעוץ מעורך דין פלילי? התקשרו או השאירו הודעה!

תודה רבה על פנייתכם, תיענו בהקדם

עורכת דין שני אלקובי מתמחה במשפט הפלילי, בעלת ניסיון עשיר בייצוג חשודים, נאשמים ואסירים בכל תחומי המשפט הפלילי
155255869_10224797643744694_581770285670
bottom of page