top of page

מחיקת רישום פלילי

 רבים מלקוחות המשרד,  בדרך כלל אנשים נורמטיביים לחלוטין, פונים אלינו בשל קיומו של רישום פלילי בעניינם ולעתים רבות מדובר ברישום ישן המתייחס לחקירה שבוצעה בעניינים לפני רבות. יחד עם זאת, הרישום ישנו ויש לו השפעה על חיי האדם אשר בעניינו קיים רישום פלילי.

 

אז כיצד ניתן למחוק רישום פלילי? 

ראשית יש לבצע אבחנה בין רישום פלילי משטרתי לבין הרשעה פלילית, ולהלן ההבדלים:

 

רישום משטרתי - מתייחס לתיקים שנסגרו באחת העילות לסגירת תיק ולא הבשילו לכתב אישום, או תיקים שהוגש בגינם כתב אישום אך ההליך טרם הסתיים (נקראים תיקי מב"ד).

רישום פלילי - מדובר בתיקים שהוגש בהם כתב אישום וההליך הסתיים בבית המשפט ללא זיכוי של הנאשם.

 

חשוב לציין כי רק מספר גורמים ספציפיים שנקבעו בחוק רשאים לעיין ברישומים הפליליים אודות אזרחים ובין היתר: שב"כ, משטרת ישראל,שירות המבחן, היועמ"ש ועוד.

 

עוד חשוב לדעת שגופים אלה יכולים לעיין במידע מבלי ידיעתו של האזרח.

 

עם זאת, מלבד הגופים המפורטים בחוק, לא קיימת זכות לאף גוף אחר לעיין במידע, פרט לאדם עצמו.

 

זיכרו - הרישום המשטרתי מכיל גם תיקים שנסגרו בעילה של חוסר ראיות, מבלי שהוכחו החשדות! 

 

קיים הבדל לעניין מחיקת רישום משטרתי לעומת רישום פלילי, להלן ההבדל בקצרה:

 

תיקים במרשם המשטרתי: תיקים פליליים סגורים בעבירות שאינן פשע (עבירות שבצידן עונש של פחות מ-3 שנות מאסר), יימחקו באופן אוטומטי כעבור 7 שנים מיום האירוע אם מדובר בבגיר וכעבור 5 שנים אם מדובר בקטין. עבירות מסוג פשע, לא יימחקו באופן אוטומטי. 

על מנת למחוק את הרישום כאשר טרם חלפו 7 שנים, ניתן להגיש בקשה למחלקה המתאימה במשטרת ישראל. 

 

יש לציין שכאשר מדובר בעבירה מסוג פשע, ניתן יהיה להגיש בקשה למחיקת הרישום רק כעבור 7 שנים מיום האירוע. 

 

תיקים במרשם הפלילי: לכל הרשעה פלילית קיימת תקופת התיישנות הנקבעה בחוק, בהתאם לעונש שנגזר על הנאשם. לאחר 10 שנים מתום תקופת התיישנות ההרשעה, היא תימחק.

מידע לגבי הרשעה שנמחקה יימסר למספר מצומצם מאוד של גופים שנקבעו בחוק, ביניהם: היועמ"ש, צה"ל, שב"כ ועוד.

על מנת למחוק הרשעה שטרם חלפו תקופות ההתיישנות והמחיקה לגביה, יש להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, אשר מוסמך לקצר את התקופות.

ההשלכות לגבי הרשעה שנמחקה: האדם שהרישום מתייחס לגביו יוכל לקבל "תעודת יושר" מהמשטרה.

קיימת דרך נוספת למחיקת הרישום המשטרתי, על ידי פנייה לגוף שסגר את התיק (התביעה המשטרתית או הפרקליטות) ובקשה לשינוי עילת סגירת התיק לעילה של חוסר אשמה - עילה זו איננה מותירה רישום.

יש לציין כי על מנת להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה, יש לעיין בחומר הראיות ולבסס את הבקשה על נימוקים עובדתיים ומשפטיים לאחר ניתוח הראיות בתיק. מומלץ מאוד שלא להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה באופן עצמאי אלא רק באמצעות עורך דין פלילי אשר בקיא היטב בחוק ובפסיקה.

עוד חשוב לציין כי הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה איננה כרוכה בתקופת המתנה וניתן להגישה בכל עת!

באם קיים לגביכם רישום משטרתי או פלילי אשר מקשים עליכם להשתקם, רצוי לפנות לעורך דין פלילי שיסייע לכם למחוק את הרישומים ולחזור לחיים נורמטיביים.

זקוקים לייעוץ מעורך דין פלילי? התקשרו או השאירו הודעה!

תודה רבה על פנייתכם, תיענו בהקדם

155255869_10224797643744694_581770285670
עורכת דין שני אלקובי מתמחה במשפט הפלילי, בעלת ניסיון עשיר בייצוג חשודים, נאשמים ואסירים בכל תחומי המשפט הפלילי
bottom of page